logo

Termeni și Condiții Generale

Prin completarea celui mai nou chestionar de salarii veți putea afla atât un calcul salariu net cât și o analiza salarială comparativă în funcție de experiență și postul ocupat.


Termeni și Condiții Generale ale Profesia, spol. s r.o. pentru Furnizarea Analizei Salariale pe Website-ul www.paylab.ro

Dispoziții Generale


 1. Profesia, spol. s r. o., având sediul social în Pribinova 19, 811 09 Bratislava, înregistrată sub nr. 35800861, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Districtual din Bratislava I, Secțiunea: Sro, Dosar 22949/B (denumită în continuare „Operatorul"), este operatorul website-ului www.paylab.ro (denumit în continuare „Website-ul") și furnizorul de analize salariale online (denumite în continuare „Analiza Salarială") pe Website.
 2. Operatorul elaborează următorii Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „TCG") care reglementează drepturile și obligațiile Operatorului și Clientului în ceea ce privește furnizarea și utilizarea Analizei Salariale. TCG fac parte integrantă din contractul încheiat între Operator și Client, în timp ce relația contractuală dintre Operator și Client este stabilită prin confirmarea comenzii aferente Analizei Salariale de către Operator.
 3. Analiza Salarială (și rezultatul acesteia) au numai rolul de a informa Clientul cu privire la activitățile sale și în scopurile proprii. Clientul nu are dreptul de a distribui către terți datele obținute utilizând Analiza Salarială, pentru plată sau nu, și nici de a le utiliza în alte scopuri sau de a facilita utilizarea datelor în alte scopuri de către altă entitate. În lipsa consimțământului scris anterior al Operatorului, Clientul nu are dreptul de a afișa rezultatul Analizei Salariale pe website-urile Clientului sau în publicațiile sale, și nici de a copia sau reproduce rezultatul Analizei Salariale în niciun alt mod, în special în scopul punerii pe piață a produselor și serviciilor Clientului. Operatorul are dreptul de a nu-și da consimțământul conform frazei anterioare, mai ales dacă, în opinia sa rezonabilă, acest lucru ar putea aduce atingere reputației sale.

Condițiile de Reglementare a Furnizării Analizei Salariale către Persoane Fizice - Neantreprenori pe Website


 1. Vizitatorii Website-ului pot comanda Analiza Salarială într-un mod simplu, cu privire la locul de muncă și regiunea specificate, completând un scurt formular online.
 2. Înaintea confirmării comenzii, vizitatorul Website-ului trebuie să-și furnizeze adresa de e-mail. Vizitatorul Website-ului își confirmă comanda făcând clic pe butonul „Comandă".
 3. Analiza Salarială este furnizată cu plata în avans. După ce Analiza Salarială comandată este plătită, Analiza Salarială va fi livrată la adresa de e-mail specificată de Client.
 4. După confirmarea comenzii, Clientul are opțiunea de a plăti prețul Analizei Salariale prin una dintre următoarele metode: PayPal.
 5. Analiza Salarială este furnizată conform condițiilor de mai sus numai persoanelor fizice - neantreprenori. Certificatul fiscal este eliberat în conformitate cu Legea nr. 222/2004 Coll. cu privire la taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, la cererea Clientului.
 6. Operatorul nu este responsabil pentru nicio daună directă sau indirectă cauzată de utilizarea rezultatului Analizei Salariale. Operatorul va depune eforturi sporite pentru a se asigura că rezultatul Analizei Salariale este procesat pe baza unor date fiabile, corecte și reprezentative; totuși, acest lucru nu garantează acuratețea și completitudinea absolute ale Analizei Salariale. Analiza Salarială este de natură pur statistică.

Condițiile de Reglementare a Furnizării Analizei Salariale către Persoane Juridice - Antreprenori pe Website


 1. 10. Pentru a utiliza oricare dintre servicii, Clientul are obligația de a se înregistra pe Website. Înregistrarea se efectuează la comandarea Analizei Salariale, completând formularul de comandă. Prin completarea formularului de comandă, Clientul își creează propriul cont online, protejat cu un nume de utilizator și o parolă unice; parola de autentificare este trimisă la adresa de e-mail specificată de Client. Clientul are obligația de a-și proteja numele de utilizator și parola împotriva utilizării incorecte și de a nu le divulga terților.
 2. 11. Orice alte Analize Salariale ale Operatorului pot fi comandate prin intermediul contului online, în cazuri excepționale prin intermediul unei comenzi scrise (scrisoare, e-mail) sau telefonice din partea Clientului.
 3. 12. Comanda trebuie să conțină cel puțin:
 • Denumirea comercială și/sau denumirea juridică a Clientului,
 • Adresa de facturare sau adresa poștală a Clientului,
 • Numărul de înregistrare al societății, codul de identificare fiscală și/sau codul de identificare în scopuri de TVA al Clientului,
 • Informațiile de contact ale Clientului (număr de telefon, fax, e-mail),
 • Tipul serviciului comandat.
 1. După transmiterea comenzii, se trimite o confirmare a comenzii la adresa de e-mail de contact a Clientului (acceptarea comenzii). O comandă confirmată de Operator are caracter obligatoriu și poate fi modificată numai de comun acord de către părțile contractante. Operatorul are dreptul de a condiționa modificarea comenzii de plata unei taxe administrative.
 2. Prețul Analizei Salariale este stabilit pe baza listei de prețuri valabile publicate pe Website în ziua comandării Analizei Salariale.
 3. O factură (un document fiscal) se emite de obicei de către Operator după furnizarea Analizei Salariale Clientului. Factura va fi scadentă în 14 zile de la data emiterii, cu excepția situațiilor în care se convine altfel în Contract. În cazuri justificate, Operatorul are dreptul de a furniza Analiza Salarială comandată numai după plata prețului Analizei Salariale comandate; Operatorul va informa Clientul în prealabil cu privire la acest lucru.
 4. Clientul are obligația de a plăti prețul Analizei Salariale comandate în mod corespunzător și la timp, prin transfer bancar în contul bancar al Operatorului specificat pe factură. De asemenea, Clientul are dreptul de a plăti factura și prin unul dintre sistemele de plată online disponibile pe Website (PayPal).
 5. În situația în care Clientul întârzie cu plata, Operatorul are dreptul de a percepe dobândă pentru plata întârziată în cuantum de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere; de asemenea, Operatorul are dreptul de a suspenda temporar, până la achitarea sumei facturate, prestarea de servicii adiționale. În situația în care întârzierea Clientului depășește 30 de zile, Operatorul are dreptul de a mandata creanța respectivă unei agenții de colectare de creanțe care colaborează cu Operatorul. Costul colectării creanței va fi inclus în creanța Operatorului.
 6. Obiecțiile împotriva facturilor emise care ar putea duce la o restricționare a dreptului Operatorului la o creanță a Clientului trebuie formulate în scris de către Client către Operator în termen de 7 zile de la data primirii facturii.
 7. Operatorul va rambursa sumele Clientului numai dacă aceste sume depășesc individual 0,50 €.

Dispoziții Comune

 1. Operatorul nu este responsabil pentru nicio daună directă sau indirectă cauzată de utilizarea rezultatului Analizei Salariale. Operatorul va depune eforturi sporite pentru a se asigura că rezultatul Analizei Salariale este procesat pe baza unor date fiabile, corecte și reprezentative; totuși, acest lucru nu garantează acuratețea și completitudinea absolute ale Analizei Salariale. Analiza Salarială este de natură pur statistică.
 2. Operatorul nu este responsabil pentru nicio utilizare incorectă a numelui de utilizator și parolei de către persoane neautorizate, nici pentru daune indirecte sau plângeri ale terților cauzate de o astfel de utilizare incorectă.
 3. Clientul acceptă că Analiza Salarială (sau rezultatul acesteia) reprezintă o operă de autor și este protejată conform Legii drepturilor de autor sau altor legi similare în vigoare în străinătate. Operatorul deține o licență valabilă sau alte acorduri ale părților în cauză (autori sau părți care exercită drepturile de proprietate ale autorului) pentru utilizarea acestor opere de autor, sau este în mod direct partea autorizată să exercite drepturile de proprietate ale autorului conform Legii drepturilor de autor, respectiv să-și dea consimțământul pentru orice utilizare suplimentară a acestor opere. Clientul acceptă că o parte a rezultatului Analizei Salariale poate fi o bază de date creată de Operator sau de altă persoană care este supusă drepturilor de autor și este protejată de Legea drepturilor de autor.
 4. Clientul Analizei Salariale are dreptul de a formula o plângere cu privire la o eroare care s-a produs din partea Operatorului. Din cauza naturii statistice a Analizei Salariale, Clientul nu are dreptul de a formula plângeri cu privire la conținutul rezultatului Analizei Salariale. Perioada de formulare a plângerilor este de cel mult 14 zile de la data la care Clientul a găsit sau ar fi putut găsi eroarea. Clientul poate depune plângerea în scris, trimițând o scrisoare la adresa Operatorului, sau prin e‑mail la adresa [email protected].
 5. În conformitate cu art. 62 din Legea nr. 351/2011 Coll. cu privire la comunicările electronice, cu modificările ulterioare, Clientul este de acord cu utilizarea informațiilor sale de contact electronice în scopuri de marketing direct referitor la bunurile sau serviciile Operatorului și ale partenerilor săi de afaceri.
 6. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica și completa TCG, informând Clientul imediat prin publicarea modificărilor pe Website și specificarea datei de la care modificările încep să-și producă efectele. TCG originale expiră la data la care noile TCG intră în vigoare.
 7. Toate relațiile care nu sunt stipulate în Contract și/șsau TCG sunt reglementate de legile Republicii Slovace.
 8. Dispozițiile contradictorii ale Contractului vor prevala asupra TCG. Domeniul de aplicare al TCG sau al unor părți ale acestora poate fi exclus numai printr-un acord scris al părților contractante la Contract.

Termenii și Condițiile Generale de față vor intra în vigoare la data de 01/07/2018.


CÂȘTIGI CÂT MERIȚI?

Obțineți o comparație salarială personalizată gratuită.

Intră în chestionar